Jeśli jesteś zainteresowany ofertą naszej firmy, masz uwagi dotyczące asortymentu lub chcesz złożyć zapytanie ofertowe, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:
Formularz kontaktowy >>

tel. 24-264-75-48
fax: 24 -264-75-48

Kontakt i dojazd

09-400 Płock
ul. Targowa 7
Tel: 24 264 75 48
Fax: 24 264 75 38
Tel. kom: +48 601 706 803

www.bhp-kamelia.com
e-mail: kameliabhp@poczta.onet.pl
  Szanowni Państwo

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma Handlowa Kamelia dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

F.H. Kamelia MWM Żytowieccy Wiesław Żytowiecki, ul. Targowa 7 , 09-400 Płock , NIP 7741014789; REGON 610234792 e-meil: kameliabhp@poczta.onet.pl

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykopnywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym F.H. Kamelia zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;

 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Adnimistratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem  (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP;

 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz F.H. Kamelia usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;

 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

 7. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

 9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;

 10. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;

  11.kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: kameliabhp@poczta.onet.pl

   


Poczta dla pracowników.